Политика за поверителност

Политика за поверителност на лични данни

Защитата на личните данни е от голямо значение за  Бутик Инфинити и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Бутик Инфинити ЕООД – гр. Сливен с ЕИК 205084844

е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите поръчки, запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи.

Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.

Ако не сте отказали да получавате актуална информация и специални предложения чрез директен маркетинг, ще използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме актуални оферти, информационни проучвания и покани по електронна поща, текстови съобщения, телефонни обаждания и обикновена поща.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

* информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
* дата на раждане
* информация за плащанията и история на плащанията
* лични снимки
* информация за поръчки
* всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент или не отеглите съгласието си.

Какви са Вашите права?

– достъп до личните Ви данни;

– коригиране (ако данните са неточни);

– изтриване (право „да бъда забравен“);

– ограничаване на обработването;

– преносимост на личните Ви данни между отделни администратори;

– възражение срещу обработването на личните Ви данни;

– жалба до надзорен орган;

– да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас като субект на данните или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;

– защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви на субект на данни са били нарушени.

Как можете да приложите Вашите права? 
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, във връзка с горепосочените права можете да се свържете с нас на  infinity.atelie@gmail.com

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.